Monitoring as a Service

Met Monitoring as a Service houden wij uw infrastructuur of applicatie in de gaten. Door het actief monitoren van uw compontenten en applicaties kunnen wij onregelmatigheden in uw infrastructuur of vertraging in een applicatie vroegtijdig traceren. Op basis hiervan kunnen wij geautomatiseerd acties uitvoeren om het probleem te verhelpen.

Keten- en servicemonitoring

In aanvulling op wat netwerkelementen, -management en controllers zelf detecteren kunnen wij sensoren plaatsen om continu verschillende metingen te verzorgen. Naast de proactieve metingen om de beschikbaarheid, juiste dimensionering en passende performance kenmerken objectief te meten zijn deze sensoren ook reactief in te zetten voor nader onderzoek bij verstoringen. De beschikbaarheid van de infrastructuur, kwaliteit en specifieke applicatie bestemmingen worden eveneens proactief beheerd.

Dataverzameling

Ons systeem verzamelt en visualiseert gegevens van eindgebruikersapparatuur, (netwerk) componenten, systemen/servers, applicaties en diverse meetpunten op het netwerk én internet op basis van (o.a.) traps (passief), polling (actief), een combinatie van diverse API’s

Uniek aan ons systeem is dat door gebruik van diverse meetpunten op het klant-netwerk en het internet, de totale gebruikerservaring van werkplek tot internet (of zelfs tot op website-niveau) kan worden gemeten. Lokaal geplaatste sensoren simuleren een gebruiker en sturen de verzamelde gegevens terug naar ons ter analyse om zo 24x7 de real-time statistieken in te kunnen zien.